Supetarsko školstvo

Example blog post alt
Osnovna škola u Sv. Petru u Šumi

Osnovna škola u Sv. Petru u Šumi otvorena je 1857. godine. U to vrijeme bilježimo početke osnovnog školstva u Istri. I prije otvorenja osnovne škole u Sv. Petru u Šumi je postojalo obrazovanje mladeži koje su održavali pavlini. U Sv. Petru u Šumi, u zgradi u kojoj se danas nalazi supetarska općina, 16. studenoga 1857. otvorena je pučka škola. O tome svjedoče ploče iznad ulaznih vrata. Na jednoj je uklesan tekst na latinskom jeziku:

Zaslugom gospodina Franje Švarca, c. kr. pazinskog pretora, pod nadzorom Josipa Udovičića, općinskog savjetnika i pisara Vida Ljubičića, općinskim sredstvima bi podignut ovaj dom 1857.

Na drugoj zgradi nalazi se tekst:

U ovoj zgradi je prije 120 godina otvorena prva mjesna Osnovna škola Sv. Petar u Šumi 19.11.1977.

Na prvi natpis, povezan s nastavom, naišli smo o javnim ispitima održanim 30.08.1887. na završetku školske godine. Spominjemo ga i radi toga jer nam donekle prikazuje stanje u školama tog vremena. Učenici su bili ispitani iz: vjeronauka, čitanja hrvatskog, slovničkih vježbi, čitanja i prevođenja talijanskog, računice, zorne obuke, povijesti i zemljopisa. Ispiti su trajali 15 minuta po predmetu.

Muški

Ženske

Ukupno

Koliko je djece bilo obavezno polaziti školu

95

89

184

Polazilo 1. šk. godinu

31

41

72

Polazilo 2. šk. godinu

17

4

21

Polazilo 3. šk. Godinu

12

3

15

Polazilo 4. šk. Godinu

4

-

4

Polazilo 5. šk. Godinu

3

-

3

Polazilo 6. šk. godinu

5

-

5

Polazilo ukupno

72

48

120

Podaci pokazuju da od 184 polaznika školu nije pohađalo 64 učenika odnosno 34 posto, ali se taj broj uglavnom odnosio na starije razrede. Godine 1912. izgrađena je nova škola, među najljepšima u Istri. Svečano je otvorena 22.09.1909. Uz tri učionice, u zgradi se nalazio i stan za nadučitelja. Djeca su bila obavezna pohađati školu od 6. do 14. godine. A nakon toga, djeca su trebala polaziti tečajeve za daljnju izozbrazbu. Prvi put, škola je 10.06.1960. organizirala proslavu dana škole. Suradnja škole i roditelja uvijek je bila primjerena. Školu nisu podržavali samo roditelji učenika već i stanovnici.

Zaslugom Ministarstva prosvjete i športa i općine 2003. godine u novom ruhu kao jedna od najljepših u Istri, otvorena je preuređena i dograđena moderna školska zgrada , a 2005. školska sportska dvorana.