Vijest

stu, 6, 2023

STUDENTSKE STIPENDIJE

STUDENTSKE STIPENDIJE

Na temelju članka 24. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/09, 28/09 i 11/10) te čl. 15. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima, Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi, dana 06. studenog 2023. godine donosi Z A K L J U Č A K o dodjeli studenskih stipendija u 2023. godini.

Javni natječaj za dodjelu stipendija koji je proveden od 18. rujna do 23. listopada 2023. godine i dostavljene Rang liste prijavljenih kandidata, dodjeljuju se pet (5) studentskih stipendija  u iznosu od 110,00 eura.

Studentske stipendije se dodjeljuju slijedećim  slijedećim studentima:

1.      Štoković Lucija, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, politologija

2.      Pamić Antea, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, smjer farmacija

3.      Turčinović Paola, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, učiteljski smjer

4.      Jurman Tarin, Sveučilište Libertas, Zagreb, smjer poslovna ekonomija

5.      Filip Udovičić, Sveučilište u Zagrebu, geodetski fakultet.

 

Studenska stipendija iznosi 110,00 eur-a koja se isplaćuje mjesečno za studenski period listopad/srpanj.

Na osnovu zaključka zaključiti će se ugovor o stipendiranju sa studentima/stipenditorima.

U prilogu zaključak.

Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi

dr.sc. Mario Bratulić

Dokumenti Datum
Zaključak o dodjeli stipendija 2023-2024.pdf 6. studeni 2023.