SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sveti Petar u Šumi

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Sveti Petar u Šumi

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Sveti Petar u Šumi

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Sveti Petar u Šumi

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup