Dokumenti

JAVNI NATJEČAJ-Financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2020. godini

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U POSLOVNOJ ZONI "ŠKRIPELJ"

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je na oglasnoj ploči Općine Sv. Petar u Šumi i na web stranicama Općine (www.svpetarusumi.hr) objavljen Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene-proizvodne i/ili poslovne koje se nalazi unutar PZ “Škripelj”, a u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi. Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda i krajnji rok za dostavu ponuda je 24.01.2020. godine do 15.00 sati. Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 052/686- 444 svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati. U prilogu: 1. Natječaj za prodaju nekretnina 2. Katastarska podloga

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021.-2022.

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020.g. I PROJEKCIJA ZA 2021-2022 g.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi